Jeg heter Per Richard Lier, bor i Leirsund i Lillestrøm kommune.  Født i 1967.

Jeg begynte med utdannelsen ved Akselsons i Oslo i 1992. Jeg gikk ut i praksisår i 1995. Jeg avbrøt praksisåret etter et år. Jeg følte meg ikke helt klar til å bli Rosenterapeut den gangen.

Etter et intensivkurs i 2011 begynte jeg igjen mitt praksisår på et privat legesenter i Lillestrøm (Lillestrøm helseklinikk), men nå har jeg min praksis på Leirsund.

Jeg ble ferdig med praksisåret i begynnelsen av desember 2013 og er nå ferdig rosenterapeut.Jeg er medlem av norske rosenterapeuters forening.

 

Rosenmetoden betyr mye for meg. Gjennom alle behandlingene jeg har fått selv, har jeg fått større selvinsikt. Jeg har blitt mer avspent og fått en følelse av at jeg har mer kontroll på egen helse. Kroppen min har hatt mange og dype spenninger som jeg ikke var klar over at jeg hadde før jeg begynte på utdannelsen. Det fine med rosenmetoden er at når spenningene slipper, kommer de ikke tilbake. Rosenmetoden har gitt meg større frihet og uendelig stor kjærlighet til livet. Når jeg har gitt slipp på spenninger og mønstre i meg er det lettere å se hva andre bærer på. Denne insikten bruker jeg i møte med andre mennesker som kommer til behandling.